Aktivacija usluge Orion VoIP putem ATM/QPay vaučera
Na ovom sajtu možete dopuniti kredit za jeftino telefoniranje ka inostranstvu koji ste uplatili platnom karticom na bankomatu ili na QPay uplatnom mestu. Za dopunu kredita i aktiviranje usluge vam je potreban vaučer koji ste dobili prilikom plaćanja.
 
Ukoliko do sada niste koristili usluge Orion VoIP jeftinog telefoniranja ka inostranstvu, ovde možete odmah, jednostavno i brzo, kreirati vaše korisničko ime. Zatim se vratite na ovu stranu da bi aktivirali vaš ATM/QPay vaučer.
 
Za informaciju o mogućnostima plaćanja ostalih usluga Orion telekoma (Internet, fiksna telefonija, iptv, hosting..) pozovite korisnički servis na broju 011 4 100 100 ili posetite naš vebsajt www.oriontelekom.rs.

KORISNIČKO IME
LOZINKA

* Pristup je moguć ukoliko već imate korisničko ime i znate vašu lozinku.
Servis je namenjen korisnicima prepaid usluge Orion VoIP.
© 2010. Orion Telekom